2019 by Robin Drakeing

  • Facebook, Drakeving deerhounds
  • Instagram, Drakeving deerhouds

Robin Drakeving, artist

Link to external site:

Robin Drakeving, artist

Jag heter Robin Drakeving och har jobbat som sångerska och underhållningsartist i över två decennier. 2016 tvingades jag kliva av scenen helt pga hälsoskäl och kunde på så sätt fokusera på att skriva. Det resulterade i en spännande deckare "Det gömda rummet". Jag håller alltid på med något kreativt, måla, rita, skriva eller utforskar nya kreativa uttrycksformer.

Mitt intresse för djur har alltid varit stort. Redan som liten flicka räddade jag skadade smådjur och när jag blev vuxen tog jag hand om utsatta hundar under många år. 2016 förändrade mitt liv på många plan och det var då Rut kom in i mitt liv - min allra första skotska hjorthund ( Failté Romhat's Ruah ).

.

English:

My name is Robin Drakeving, I worked as a singer and entertainment artist for over two decades. In 2016 I was forced to step out of the scene due to health reasons and that made me able to focus on my writing instead - it result in a book. I am always doing something creative like draw, paint, write or expanding my creativity in new levels.

My interest in animals has always been large. Already as a little girl I saved injured animals and when I grew up I took care of abandoned dogs for many years. 2016 my life change in many levels and that was the year when Ruth came into my life - my first Scottish deerhound ( Failté Romhat's Ruah ).